Nasi Eksperci

dr nauk humanistycznych Ewa Jeżewska-Krasnodębska

zdjęcie dr nauk humanistycznych Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Logopeda dyplomowany, pedagog specjalny, neuroterapeuta Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Prodziekan Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, kierownik Studiów Logopedycznych tej uczelni. Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii różnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktyki logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń pochodzenia korowego oraz dyslalii u dzieci i dorosłych.