AAC

Materiały wspierające rozwój mowy osób z niepełnosprawnością. Wyposażysz się w gotowe scenariusze zajęć oraz poznasz alternatywne i wspomagające metody komunikacji. 

Mamy 6 materiałów na ten temat

Wprowadzanie pierwszych symboli, upominanie się o rzeczy i akcję
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)