Alalia

Gotowe materiały przeznaczone do pracy z osobami ze zdiagnozowaną alalią. Otrzymasz gotowe scenariusze zajęć oraz poznasz praktyczne metody pracy wspomagające prawidłowy rozwój mowy osób z alalią.

Niestety nie mamy żadnych materiałów związanych z tym tematem

Cykle tematyczne