Rotacyzm

Zestaw scenariuszy zajęć wraz z materiałami video wspomagającymi podniesienie sprawności artykulacyjnych i wywołanie prawidłowej wymowy głoski /r/ dostosowane do osób w każdym wieku.

Mamy 30 materiałów na ten temat

Terapia miofunkcjonalna w terapii dyslalii – STUDIUM PRZYPADKU część 3, czyli opowieść o tym, że nie od razu się wszystko udaje
Czytaj (00:00)
Czytaj (5:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (5:00)