Afazja

Praktyczne materiały filmowe urozmaicone o scenariusze zajęć prezentujące rodzaje afazji  i etiologię zaburzeń afatycznych oraz praktyczne pomoce, jak i sposoby pracy logopedycznej w terapii afazji.

Mamy 40 materiałów związanych z tym tematem
To, co nas otacza
Czytaj
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)