Afazja

Praktyczne materiały filmowe urozmaicone o scenariusze zajęć prezentujące rodzaje afazji  i etiologię zaburzeń afatycznych oraz praktyczne pomoce, jak i sposoby pracy logopedycznej w terapii afazji.

Mamy 42 materiały na ten temat

Scenariusz nr 10 afazja poudarowa - pacjent dorosły
Czytaj
Czytaj
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)