Afazja

Praktyczne materiały filmowe urozmaicone o scenariusze zajęć prezentujące rodzaje afazji  i etiologię zaburzeń afatycznych oraz praktyczne pomoce, jak i sposoby pracy logopedycznej w terapii afazji.

Mamy 43 materiały na ten temat

Terapia miofunkcjonalna w terapii dyslalii – STUDIUM PRZYPADKU część 3, czyli opowieść o tym, że nie od razu się wszystko udaje
Czytaj (00:01)
Czytaj
Czytaj
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (10:00)