Odbudowa wszystkich typów kompetencji

Praktyczne narzędzia i ćwiczenia do prowadzenia efektywnej terapii  z osobami z zaburzeniami mowy związanymi z rozpadem systemu komunikacyjnego pozwalające na skuteczną odbudowę kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz usprawnianie realizacji.

Mamy 46 materiałów na ten temat

Scenariusz nr 2 afazja poudarowa - pacjent dorosły
Czytaj (10:00)
Czytaj
Czytaj
Czytaj