Metody wspomagające terapię

Pacjentom z zaburzeniami mowy możesz zaproponować wiele metod komplementarnych, które skutecznie wspierają terapię mowy. Dzięki praktycznym materiałom zyskasz kompetencje do przemyślanych działań terapeutycznych.

Mamy 44 materiały na ten temat

Głoska l
Czytaj (00:00)
Oglądaj (67:05)
Czytaj (00:00)
Czytaj (00:00)
Oglądaj
Czytaj (00:02)
Oglądaj (20:47)
Czytaj (2:00)