Metody wspomagające terapię

Pacjentom z zaburzeniami mowy możesz zaproponować wiele metod komplementarnych, które skutecznie wspierają terapię mowy. Dzięki praktycznym materiałom zyskasz kompetencje do przemyślanych działań terapeutycznych.

Mamy 52 materiały na ten temat

Terapia miofunkcjonalna w dyslalii cz.IV
Oglądaj (18:49)
Oglądaj (15:18)
Oglądaj (14:33)
Oglądaj (20:50)
Oglądaj (20:29)
Oglądaj (24:42)
Czytaj (00:00)
Czytaj (00:00)