Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące funkcjonowania serwisu, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi konsultantami online lub wypełniając poniższy formularz.

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem niezwłocznie lub w dogodnym dla Państwa terminie.

Centrum Obsługi Klienta

Redakcja

Dane teleadresowe

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223
REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A.
51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka

Rok założenia: 1997

Wysokość kapitału zakładowego:
300 000 PLN