Pracownia Logopedy +

Nieograniczony dostęp do filmów szkoleniowych i podcastów, ćwiczeń i scenariuszy zajęć z najlepszymi specjalistami, skutecznie podnoszących jakość świadczonych usług logopedycznych

Co znajdziesz na Pracowni Logopedy+?

Praktyczne szkolenia z zakresu terapii logopedycznej

Sprawdzone narzędzia diagnostyczne

Studia
przypadków

Porady specjalistów - praktyków

Gotowe scenariusze zajęć

Autorskie
karty pracy

Dokumenty ułatwiające organizację pracy logopedy

Narzędzia rozwoju kompetencji logopedy

Wśród naszych ekspertów m.in.

Dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Neurologopeda, pedagog specjalny, neuroterapeuta Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Wykładowca i prowadzi liczna szkolenia. Autorka publikacji i kilkudziesięciu artykułów z zakresu logopedii. Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku.

Dr hab. Marta Korendo prof. UP

Filolog polski, logopeda i neurologopeda, profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, a także kilku monografii.

Dr n. hum. Karina Szafrańska

Nuerologopeda, wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z emisji głosu, nauczyciel wymowy scenicznej, terapeuta niepłynności mowy. Od ponad 10 lat organizuje turnusy terapeutyczne dla osób jąkających się. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie.

Dr n. hum. Anna Walencik-Topiłko

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG. Jest polonistką, językoznawcą, logopedą (specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu). Autorka licznych publikacji naukowych, a także współautorka podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Autorka książki „Głos jako narzędzie” oraz multimedialnych programów terapeutycznych.

Marta Baj-Lieder

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, instruktor masażu Shantala, pedagog. Jest autorką książek „Barwy świata", „Kręć się, biegaj, baw się z nami", „Dzieciaki naśladują zwierzaki" oraz „Boję się owoców". Prowadzi Centrum Terapii Logop w Gdańsku oraz współprowadzi Szkołę Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka" w Gdańsku i Warszawie.

Jarosław Krasnodębski

Pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta integracji odruchów INPP, neuroterapeuta Biofeedback. Prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci, szkolenia i wykłady z zakresu logopedii, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dojrzałości szkolnej, autyzmu, dysleksji.

Ewa Małachowska

Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, posiada certyfikat zawodowy logopedy. Pracuje w zespole diagnostycznym w poradni dla osób z autyzmem w Warszawie, ponadto prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne. Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.

Malwina Wilczyńska

Absolwentka logopedii i filologii polskiej, wykładowca. Specjalizuje się w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. Prowadzi zajęcia z zakresu dykcji, emisji i higieny głosu, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. Autorka licznych artykułów i materiałów merytorycznych, prowadzi szkolenia i warsztaty.

Wszystkie materiały w praktycznym podziale:

Budowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych

Specjalistyczne warsztaty video i audio, skuteczne metody terapii i praktyczne ćwiczenia dotyczące zaburzeń mowy związanych z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi. Dzięki autorskim materiałom będziesz umiejętnie budować wszystkie rodzaje kompetencji swoich podopiecznych.

Usprawnianie realizacji systemu komunikacyjnego i językowego

Autorskie materiały podnoszące skuteczność terapii zaburzeń mowy związanych z brakiem lub problemami ze sprawnościami realizacyjnymi. Poznasz konkretne narzędzia, ćwiczenia i wskazówki, które pozwolą na postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie skutecznej terapii.

Odbudowa wszystkich typów kompetencji

Praktyczne narzędzia i ćwiczenia do prowadzenia efektywnej terapii z osobami z zaburzeniami mowy związanymi z rozpadem systemu komunikacyjnego pozwalające na skuteczną odbudowę kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz usprawnianie realizacji.

Stymulacja rozwoju mowy

Praktyczne warsztaty na temat wczesnego wspomagania rozwoju i profilaktyki logopedycznej oraz gotowe ćwiczenia, które pozwolą Ci rozwinąć mowę dziecka i zadbać o własne możliwości emisyjne Autorskie ćwiczenia przygotowane przez specjalistów w oparciu o zabawy językowe fonacyjne i artykulacyjne.

Metody wspomagające terapię

Pacjentom z zaburzeniami mowy możesz zaproponować wiele metod komplementarnych, które skutecznie wspierają terapię mowy. Dzięki praktycznym materiałom zyskasz kompetencje do przemyślanych działań terapeutycznych.

*podział na podstawie "Klasyfikacji zaburzeń mowy porządkującej postępowanie logopedyczne" prof. Stanisława Grabiasa

Odkrywaj, doświadczaj, działaj!

Odkrywaj

Poznaj różne zastosowanie metod terapeutycznych i autorskie podejście specjalistów do diagnozy i terapii logopedycznej z wykorzystaniem różnych form pomocy m.in. logorytmiki, elementów integracji sensorycznej, czy integracji bilateralnej.

Doświadczaj

Zastosuj w swojej pracy profesjonalne podejście do metod terapeutycznych z zakresu budowania, usprawniania oraz odbudowywania kompetencji językowych i komunikacyjnych przedstawionych na konkretnych studiach przypadków.

Działaj

Wprowadź do swojej codziennej praktyki sprawdzone zestawy ćwiczeń, zabaw i gier logopedycznych, które pozwolą Ci efektywnie prowadzić terapię z każdym pacjentem.

Korzystaj bez limitu

  • Hity wideo
  • Podcasty
  • Scenariusze zajęć i karty pracy
  • Merytoryczne artykuły i studia przypadków
  • Gry i zabawy logopedyczne
  • Gotowe wzory dokumentów

Jak to działa?

CYKLICZNIE

Codzienna dawka inspirujących i przede wszystkim praktycznych materiałów, które ułatwią prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej. Regularnie dodajemy kolejne odcinki filmów szkoleniowych, scenariusze i karty pracy, artykuły. Z nami odkryjesz efektywne i nowe techniki oraz metody, które podniosą jakość Twojej pracy i kompetencji.

PRAKTYCZNIE

Otrzymasz specjalistyczną wiedzę przekazaną w praktyczny sposób, na przykładzie konkretnych studiów przypadków, ćwiczeń, wskazówek, technik pomocnych w diagnozie i terapii, które będziesz mógł zastosować w kontakcie z każdym pacjentem.

Dlaczego warto?

Jak działamy

NIEOGRANICZONY DOSTĘP

Całodobowy dostęp do metod terapii, specjalistycznych artykułów, podcastów, materiałów pomocniczych oraz metod diagnostycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

EKSPERCI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Porady, wskazówki, treningi doskonalenia umiejętności, przykłady ćwiczeń i metod terapeutycznych poparte sprawdzoną wiedzą i doświadczeniem praktycznym naszych specjalistów.

TREŚCI NA WYŁĄCZNOŚĆ

Metody diagnostyczne i warsztat pracy terapeutycznej cenionych specjalistów, takich jak m.in. prof. Marta Korendo, dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska, dr n. hum. Anna Walencik-Topiłko, Ewa Małachowska, Malwina Wilczyńska, czy Marta Baj-Lieder. Wszystko poparte konkretnymi studiami przypadków.

KOMPLEKSOWOŚĆ i KOMPLEMENTARNOŚĆ

Tematy ze wszystkich dziedzin logopedii, w których znajdziesz interesujące Cię zagadnienia z obszaru pracy dotyczącego, m.in. autyzmu, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, wczesnej interwencji logopedycznej i wielu innych!

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Materiały przygotowane przez doświadczonych specjalistów praktyków – logopedów, neurologopedów, surdologopedów, oligofrenologopedów, psychologów, pedagogów specjalnych.

ZAWSZE AKTUALNE

Zestaw aktualności z obszaru logopedii, neurologopedii oraz metod wspierających terapie logopedyczne.