Sygmatyzm

Zestaw praktycznych materiałów wspomagających terapię logopedyczną utrwalającą prawidłową wymowę głosek szeregu syczącego, ciszącego oraz szumiącego dostosowane do każdej kategorii wiekowej.

Mamy 59 materiałów na ten temat

Scenariusz zajęć logopedycznych: Ćwiczenia usprawniające prawidłową artkulację głoski [ź] oraz [dź] w wyrazach i zdaniach
Czytaj (00:02)
Czytaj (00:00)
Oglądaj (18:00)
Oglądaj (28:55)
Oglądaj (37:49)
Oglądaj (36:43)
Oglądaj (23:34)
Oglądaj (24:02)