Autorzy

Malwina Wilczyńska
Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydz...
Monika Wałaszek
Magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,...
dr nauk humanistycznych Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Logopeda dyplomowany, pedagog specjalny, neurotera...
Ewa Małachowska
Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydakty...
Justyna Pacura-Syrocka
Certyfikowany neurologopeda, oligofrenopedagog, wy...