Emisja głosu - wprowadzenie do ćwiczeń

Ćwiczenia wprowadzające do emisji głosu ODC. 3/4

Materiał filmowy, prezentujący praktyczne ćwiczenia wprowadzające do prawidłowej emisji głosu.

Pozostałe odcinki

Podobne materiały