Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Techniki nieformalne w terapii mutyzmu wybiórczego

Alicja Pałac-Nożewska
Techniki formalne i nieformalne w terapii mutyzmu wybiórczego ODC. 5/7

Podcast przedstawiający skuteczne metody nieformalne w terapii mutyzmu wybiórczego

Transkrypcja Techniki nieformalne w terapii mutyzmu wybiórczego 

00:00:09 

Dzień dobry Witam państwa na kolejnym nagraniu z cyklu mutyzm wybiórczy w praktyce ja się nazywam Alicia Pałac noże wska i Jestem psychologiem. Dziś mam przyjemność opowiedzieć państwu o technikach nieformalnych w terapii mutyzm u wybiórczego? 

00:00:25 

Na początku jednak chciałabym doprecyzować, co w terapii mutyzm u wybiórczego jest skuteczne, a co nie. 

00:00:33 

Skuteczne metody i techniki pracy z motywem wybiórczym zakładają, że praca nad emwu musi odbywać się w miejscu występowania lęku. 

00:00:44 

Czyli wszędzie tam, gdzie dziecko nie mówi na przykład w szkole w warzywniaku, na klatce Schodowej, w przedszkolu, na placu zabaw. 

00:00:57 

Czy w sklepie w pracy z mutyzm wybiórczy mnie będzie więc skuteczna? Sama terapia indywidualna, czy te czy zwykła terapia logopedyczna zazwyczaj nie są również skuteczne formy terapii grupowej, ponieważ dziecko zmw zwykle nie będzie w stanie się na nich odzywać, a nawet jeśli już się odezwie, to zwykle efekty nie przekładają się na szkołę czy przedszkole. 

00:01:26 

Niestety, wielu terapeutów nadal nie ma pewności co do tego, którą metodę wybrać i na skutek ciągłego braku wiedzy często dzieciom zmw zaleca się różnorakie metody, na przykład metodę ruchu rozwijającego weroniki Sherborne czy psychologiczną terapię indywidualną w gabinecie, czy na przykład trening umiejętności społecznych tus. 

00:01:51 

Czy innym metody typu terapię tomatisa friel, zajęcia grupowe i wiele, wiele innych. Oczywiście niektóre z tych metod mogą okazać się bardzo skuteczne i pomocne, gdy na przykład dziecko przejawia jeszcze inne trudności w rozwoju psychospołecznym, ale to też bardzo zależy od tego, na jakim etapie jest aktualnie dziecko i czego potrzebuje najszybciej. 

00:02:19 

Jeśli decydujemy się na jakąś dodatkową formę terapii dla dziecka z MV, to musi ona uwzględniać aktualny etap komunikacyjny dziecka. 

00:02:30 

Ll oczywiście odpowiednio obciążeniu komunikacyjne, a także musi ona być poprzedzona metodą sliding nie zdanym terapeutą lub ewentualnie modelowaniem. 

00:02:42 

Pamiętajmy o tym, że dana terapia dziecka z emwu będzie skuteczna tylko wtedy, gdy dziecku będzie na niej swobodnie rozmawiać i będzie czuło się swobodnie. 

00:02:54 

Ponieważ cały czas w Polsce trwa dyskusja, którą może prowadzić terapię dziecka z MV opowiem państwu. Jeszcze kilka słów na ten temat, a więc kto, gdzie i w jakiej formie prowadzi terapię dziecka z MV na pierwszym miejscu są zawsze rodzice. Bez nich pomoc dziecku z MV jest po prostu niemożliwe. 

00:03:15 

Rodzice prowadzą oddziaływania terapeutyczne zawsze i wszędzie. Właściwie to o 24 godziny na dobę pracują z dzieckiem w terenie, czyli w sklepach na podwórku czy czy wpadł na patio czy w kawiarni na placu zabaw na jakiś wyjazdach czy odwiedzinach u przyjaciół, a także w przedszkolu czy czy w szkole. 

00:03:41 

Kolejną bardzo ważną osobą, bez której dziecko sobie nie poradzi, jest koordynator, koordynator. To taka osoba, która prowadzi terapię dziecka na terenie danej placówki, czyli na przykład żłobek, przedszkole, szkoła. 

00:03:56 

Koordynatorem może zostać specjalista, na przykład pedagog, psycholog, logopeda czy na przykład wychowawca dziecka. 

00:04:05 

Albo inna empatyczna osoba, czy nawet rodzic. W niektórych uzasadnionych przypadkach, kiedy na przykład nie ma takiej osoby, która mogłaby pomóc dziecku. 

00:04:16 

Kolejne osoby, które biorą udział w terapii dziecka, to jego nauczyciele oraz wszyscy ci, którzy mają z dzieckiem bliski i bezpośredni kontakt. Takie osoby powinny posiadać. Oczywiście wiedzę na temat MV, aby wiedzieć, wiedzieć, jak pomóc dziecku. 

00:04:37 

Osobnym grupę l zajmującą się dziećmi smuty z mem wybiórczym stanowią tak zwani specjaliści, którzy prowadzą z dzieckiem na przykład terapię indywidualną, ale tylko wtedy, gdy istnieje taka konieczność. 

00:04:52 

Na przykład dziecko przejawia dodatkowe problemy edukacyjne, problemy logopedyczne, zaburzenia współistniejące i inne poważne trudności, które wymagają dodatkowej interwencji. 

00:05:07 

Czasami dziecko może mieć inne poważne problemy, które mogą mieć wpływ na przebieg terapii mutyzm mówił. Czego i inne formy pomocy mogą okazać się konieczne? 

00:05:19 

Należy jednak pamiętać, że każda inna forma terapii musi być właśnie poprzedzona tą techniką sliding i albo modelowaniem, tak, żeby dziecko mogło swobodnie rozmawiać z terapeutą. Jeśli dziecko nie mówi na zajęciach swoim normalnym głosem, takie zajęcia najczęściej. 

00:05:38 

Nie mają ee żadnego sensu i mogą niestety utrwalać lęk i nie mówienie. 

00:05:47 

Przejdziemy teraz do technik nieformalnych. Co to są te techniki nieformalne? Są one przeznaczone głównie dla mniejszych dzieci poniżej 5 6 roku życia. W praktyce jednak wykorzystuje się je zarówno u małych dzieci, jak i dzieci w wieku szkolnym. I tak naprawdę powinny być wykorzystywane 24 godziny na dobę. Polegają one na wykorzystywaniu szeregu różnych oddziaływań, o których nie informujemy dziecka nasz podopieczny. 

00:06:17 

Nie zdaje sobie sprawy z tego, że bierze udział w jakiejś interakcji terapeutyczne. 

00:06:22 

2 metody są wykorzystywane w ten sposób, aby wyglądały na naturalne oddziaływania społeczne, zabawę czy naturalną rozmowę. 

00:06:33 

Należy jednak pamiętać, że wykorzystywanie technik formalnych czy nieformalnych zawsze ostatecznie zależy od dziecka i nie należy przywiązywać się sztywno do granic wiekowych. 

00:06:44 

Warto również pamiętać, że nieformalne oddziaływania można przeprowadzać cały czas poza terenem placówki czy w sklepie, czy na placu zabaw kinie czy lodziarni. 

00:06:57 

Chciałabym jeszcze podkreślić, że w nieformalnym działaniu bardzo ważne jest mówienie najpierw do osoby, z którą dziecko przyjdzie do nas lub do osoby, która jest obecna z dzieckiem. Dopóki dziecko się nie rozluźni. 

00:07:12 

Angażowanie dziecka poprzez jakieś wspólne działanie, a nie rozum. 

00:07:19 

Dodatkowo bardzo istotne jest komentowanie, a także stosowanie pytań retorycznych. Natomiast dopiero później w kolejnych etapach, na przykład prośby o wskazanie palcem pytania typu tak czy nie pytania, na które można odpowiedzieć jednym słowem potem odpowiedzi jedna jednym zdaniem i dopiero na samym końcu pytania otwarte. 

00:07:44 

Bardzo pomocne jest również ll stosowanie tak zwanych celowych pomyłek. 

00:07:50 

Pamiętajmy też o tym, żeby nie zadawać dziecku pytań, które testowały by jego wiedzę. 

00:07:57 

I to, abyśmy zadawali pytania zawsze zgodnie z obciążeniem komunikacyjnym, czyli najpierw niskie, później średnio niskie, średnio wysokie i na samym końcu wysokie. 

00:08:12 

Z malutkimi dziećmi można wykorzystywać również różne zabawki pacynki, przez które nie możemy mówić z dzieckiem. 

00:08:23 

Stosowanie takich pytań retorycznych jest bardzo ważne i ma na celu podtrzymanie zainteresowania dziecka czy na przykład daną grą czy czy zabawą. Skłonienie go do refleksji czy ożywienia tej zabawę. 

00:08:40 

Uruchomienia komunikacji podkreśla też to intonacje i wzmaga myślenie dziecka, co powoduje, że dziecko łatwiej się otwiera. Nie wywieramy wtedy presji na mówienie. 

00:08:54 

I dziecko nie czuje się przyparty do muru. Stwarzamy tym samym dziecku okazje do mówienia. 

00:09:02 

Podam teraz państwu przykłady takich. 

00:09:04 

Pytań, jak to może wyglądać? 

00:09:07 

Ciekawa Jestem, gdzie można kupić takie klocki? 

00:09:11 

Ale śliczna lalka ciekawe jak ona ma na imię. 

00:09:16 

Nie widzę dobrze te klocki chyba są niebieskie. 

00:09:21 

Nie wiem czy to jest bajka psi patrol, a może to bajka Marta mówi mmm sama nie wiem. 

00:09:31 

Pamiętajmy też dużo właśnie o komentowaniu. No przykład, ale piękna ta lalka ma takie śliczne włosy. Widzę, że dzieci bawią się w piaskownicy, mają łopatki i chyba budują gigantyczny wulkan. Ciekawi czy będzie prawdziwa lawa. 

00:09:55 

Do technik nieformalnych zaliczamy przede wszystkim sliding in nieformalne i tutaj oczywiście jest to slajd linked in klasyczny, ale też telefoniczny czy sailing in video do technik nieformalnych zaliczamy również metodę kręgu mowy czy technikę wooka bout technik. 

00:10:20 

Klasyczny sliding im polega na stopniowym wślizgi waniu się osoby, z którą dziecko ma rozmawiać. Zawsze pamiętajmy, że ma ona się rozpoczynać od obecności rodzica lub innej osoby, z którą dziecko swobodnie rozmawia na temat 100 przebiegło slajd linki. Mówiłam państwu w poprzednim podkaście, dlatego teraz ll kilka słów. 

00:10:46 

O możliwości przeprowadzenia slajd linked in ale za pomocą telefonu. 

00:10:53 

Do takiego slajd linked in telefonicznego bez użycia kamery również potrzeba nam cichego i spokojnego miejsca. Dziecko stopniowo nawiązuje tutaj kontakt werbalny z osobą, rozmawiając zwykle w trybie głośnomówiącym. 

00:11:09 

Zasada jest taka sama jak w zwykłym sliding in. Zaczynamy od najniższego obciążenia komunikacyjnego. 

00:11:17 

Jak to może wyglądać? Spróbują to państwu wyjaśnić na przykładzie. 

00:11:22 

Klaudia lat 5 nie komunikuje się werbalnie ze swoją babcią. Babcia nigdy nie słyszała głosu wnuczki, pamiętając, że jest to technika nieformalna, musi to wyglądać na dobrą zabawę i na coś naturalnego. 

00:11:37 

Technikę tę najczęściej stosuje się w 2 wersjach ll, osoba, z którą dziecko nie rozmawia, może słuchać lub odbierać od dziecka wiadomości głosowe. 

00:11:53 

Mama dzwoni do babci i opowiada jej, jaką nową grę dostała Klaudia. Dziewczynka tutaj jest w pobliżu. Mama bierze grę i opisuje babci, co jest na pudełku i na czym polega mama. 

00:12:07 

Może wciągnąć wówczas klaudię w rozmowę przy pomocy metody trójkąta, o której zaraz będę państwu opowiadać lub na przykład poprosić klaudię, aby zagrała, aby zagrały w grę. 

00:12:19 

Jeśli uda się zagrać, wówczas należy zastosować dużo komentowania, pytanie retorycznych czy tych celowych pomyłek? Ważne, aby wybrana gra była na niskim obciążeniu komunikacyjnym. 

00:12:33 

Zawsze w trakcie gry można oczywiście później zwiększyć to obciążenie. 

00:12:39 

Jeśli kaludia będziemy mówić nawet używając pojedynczych słów, to już mamy duży sukces, ponieważ dziecko ma świadomość, że babcia usłyszała jej głos. 

00:12:54 

W dalszych sesjach telefonicznych należy zwiększać obciążenie komunikacyjne, podążając za klaudią, dobierając odpowiednie gry i zabawy. Jeśli pojawią się zdania, warto wówczas próbować włączyć do komunikacji babcie. 

00:13:11 

Babcia może zacząć najpierw od komentowania tego, co słyszy i zadawania pytań retorycznych. Na przykład ciekawe Jestem, kto tym razem zgadnie? 

00:13:22 

Ta gra jest świetna. Ciekawe, czy Tata w nią grał. 

00:13:28 

Babcia może zadać pytanie wymagające odpowiedzi. Jednym wyrazem na przykład, jaki kolor ma ten pies? 

00:13:37 

Jeśli dziecko nie odpowie, to należy wówczas zastosować technikę 5 sekund, o czym za chwilę będę państwu opowiadać. 

00:13:48 

Znajdź dzięki mnie formalnym możemy oczywiście wykorzystać również ćwiczenia, które są charakterystyczne dla formalnego, ale oczywiście w taki sposób zabawowy. 

00:13:58 

Na przykład teraz policzymy razem z babcią głośno chórem do 10, a teraz cicho jak myszki do 5 a teraz jak roboty do 10. 

00:14:10 

Możemy się z babcią pobawić, na przykład też wymienianie 5 rzeczy czarnych w pokoju u nas i u niej. 

00:14:18 

Wdrożenie babci może odbywać się na jednej albo na kilku takich sesjach, potem możemy przejść na przykład do spotkań video, a na końcu już do spotkań na żywo. 

00:14:30 

Możemy również zacząć spotkania z dzieckiem poprzez wysyłanie wiadomości głosowych i zostawiania ich na poczcie głosowej, a potem przejść do czatu głosowego, a na końcu rozmowa na żywo. 

00:14:45 

Jeśli chodzi o ten slajdzik in video, to został on on yy omówione w podkaście na temat sliding in. 

00:14:54 

Mmm nieformalnego na czym polega i jaki jest jego przebieg i na temat landing in video oraz zasad prowadzenia terapii w formie zdalnej możecie państwo również przeczytać w artykule megi Johnson praca online z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w czasie pandemii, który został opublikowany w czasopiśmie forum Logopedy w numerze 40 listopad 2020 roku. 

00:15:21 

Kolejną metodę, którą chciałabym państwu przedstawić, jest to technika trójkąta, zwana inaczej taktyką trójkąta albo trójkątem taktycznym. 

00:15:33 

Metoda ta jest szczególnie pomocna do wprowadzenia nowych osób, z którymi dziecko nie rozmawia. 

00:15:40 

Polega ona na tym, że rodzic lub inna osoba, z którą dziecko rozmawia swobodnie, jak na przykład koordynator czy nauczyciel, czy jakiś specjalista. 

00:15:51 

Prowadzi z dzieckiem z MV oraz tą osobą jakby. 

00:15:55 

2 oddzielne rozmowy. 

00:15:58 

Jednocześnie stara się włączać tę osobę i umożliwiać dziecku Zmw mówienie w obecności tejże osoby. 

00:16:08 

Potem staje się jakby pośrednikiem w rozmowie między dziećmi kieruje rozmową rozmową w obie strony, tak, że dzieci mają wrażenie, jakby rozmawiały ze sobą. Jak to może wyglądać? Załóżmy, że jesteśmy koordynatorem naszego podopiecznego z MV. 

00:16:26 

I chcemy wprowadzić do rozmowy jakąś koleżankę. Wyjaśnię to państwu na przykładzie przyjmijmy, że nasze dziecko z MV to maja lat 4,5, a jej koleżanka to Nadia. Przykład takiej rozmowy może wyglądać następująco. 

00:16:43 

Koordynator Nadia, słyszałam, że lubisz laleczki Lol. 

00:16:48 

Nadia tak bardzo uwielbiam koordynator. 

00:16:53 

Łał, ale super ekstra. My też uwielbiamy laleczki. 

00:16:57 

Lol prawda maju maja. 

00:17:00 

Kiwa głową. 

00:17:02 

Koordynator nadiaa masz może w domu jakieś laleczki? Lol. 

00:17:07 

Nadia mam 4 koordynator maja słyszałaś Nadia ma 4 lalki a ty masz chyba 5? Może jej pokażemy następnym razem, co? 

00:17:21 

Maja tak. 

00:17:24 

Nadiaa jakie ty masz te laleczki? 

00:17:28 

Nadia, mam z różowymi włosami, syrenkę, baletnicę i w Okularach koordynator maju to chyba też masz w Okularach, a te pozostałe mają włosy krótkie czy długie. 

00:17:44 

Maja długie. 

00:17:49 

Ta technika trójkąta zapewnia wsparcie naszemu podopiecznemu i równocześnie zainteresowanie dla osoby, którą wprowadzane bez tej techniki mogły być bardzo ciężko wprowadzić nowe dziecko, ponieważ jest niestety istnieje ryzyko, że jeśli na przykład taki kolega. 

00:18:09 

Hmm, mu nie będzie się do niego odzywać, no to on po prostu odejdzie i będzie się bawić z kimś innym. 

00:18:18 

Należy pamiętać, że jeśli dziecko z MV nie odpowie na nasze pytanie, No, to należy wówczas zastosować technikę 5 sekund. 

00:18:28 

Co to jest ta technika 5 sekund? 

00:18:32 

Jest to metoda, która mówi o tym, że nie wolno odpowiadać za dziecko. 

00:18:38 

Jeśli wręczamy dziecko w mówieniu, to yy udzielamy odpowiedzi za nie doprowadzamy do tego, że dziecko uczy się, że może nie mówić przy nas i tym samym niestety utrwalamy niemówienie. 

00:18:55 

To tak, jakbyśmy trochę odbierali dziecku głos. 

00:19:00 

Dajemy mu przekaz, że mówienie jest czymś, czego trzeba się bać, że jest groźne. 

00:19:07 

Tym samym obniżamy jego poczucie własnej wartości i nie dajemy mu szansy na naukę nowych nawyków. 

00:19:14 

Z 2 strony też zmuszanie do mówienia jest wywieraniem ogromnej presji, co również wywoła odwrotny efekt. 

00:19:24 

Co zatem powinniśmy zrobić? 

00:19:28 

Jeśli ktoś zadaje dziecku pytanie i ono nie odpowiada, to należy odczekać 5 pełnych sekund. 

00:19:38 

W tym czasie liczymy sobie w głowie. 

00:19:43 

Gdy dziecko nie odpowiada, mamy do wyboru 3 możliwości. 

00:19:50 

Pierwsza to albo powtarzamy to pytanie. 

00:19:55 

2 to albo zmieniamy na pytanie, gdzie dziecko może odpowiedzieć tylko tak lub nie lub 3 możliwość. 

00:20:07 

Zadajemy pytanie tak, aby mogło odpowiedzieć tylko jednym słowem z opcją wyboru. 

00:20:14 

X CZY y? 

00:20:18 

Musimy pamiętać o tym, że wybieramy tylko jedną z opcji, a nie wszystkie 3. 

00:20:26 

Potem po wybraniu jednej z opcji czekamy sobie te 5 sekund. 

00:20:33 

Jeśli dziecko nadal nie odpowie, no to kontynuujemy rozmowę lub zmieniamy temat, a do dziecka mówimy na przykład powiesz mi później. 

00:20:47 

Zastanowimy się nad tym później ok. Jak może przebiegać taka rozmowa? 

00:20:54 

Wyjaśnię państwu na przykładzie. 

00:20:57 

Nasz chłopiec zachwuje to piotruś schodzi właśnie z mamą po schodach w swoim bloku spotkają sąsiadkę. 

00:21:06 

W trakcie rozmowy sąsiadka? Pyta Piotrusia. 

00:21:09 

A ile ty masz lat chłopczyku? 

00:21:13 

Mama zaczyna już liczyć w głowie 1 2. 

00:21:25 

No i mamy ciszę. 

00:21:27 

Mama wie, że ma tutaj 3 możliwości do wyboru i decyduje się na jedną z nich. 

00:21:36 

Piotruś masz 6 lat, prawda? 

00:21:39 

I tym samym daje dziecku możliwość na po kiwanie głową lub powiedzenie tak lub nie. 

00:21:52 

Kolejną metodę, którą chcę państwu przedstawić. 

00:21:56 

Jest pomost z mową. 

00:21:59 

Wprowadzenie tej techniki jest możliwe w momencie, gdy dziecko toleruje, że ktoś słyszy jego głos. 

00:22:09 

Metoda ta przyspiesza komunikację i stanowi swojego rodzaju łączność dziecka z nowym rozmówcą. 

00:22:17 

Rodzic lub inna osoba, z którą dziecko rozmawia swobodnie występuje właśnie jako ten łącznik. 

00:22:25 

Dziecko mówi do rodzica przy nowej osobie, a potem odpowiada na pytania tej nowej osoby lub zwraca się do niej przez rodzica. Wyjaśnię to państwu na przykładzie rozmowy koordynatora rodzica i dziecka z MV. 

00:22:41 

Przykład takiej rozmowy może wyglądać następująco. 

00:22:46 

Koordynator zadaje dziecku pytania. Marcin, chciałbyś dziś zagrać w le memory? 

00:22:56 

Marcin, chciałbyś zagrać w memory Marcin? Tak. 

00:23:01 

Rodzic, Marcin chce. 

00:23:03 

Koordynator wolisz memory z autami czy dinozaurami rodzic, który chcesz, memory z dinozaurami czy autami Marcin z dinozaurami. 

00:23:19 

Następną metodą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest metoda kręgu mowy. Jest to metoda pozwalająca zwiększyć liczebność grupy, z którą dziecko rozmawia. 

00:23:31 

Dzięki niej możemy wprowadzić więcej niż jedną osobę jednocześnie może nam jeszcze posłużyć ta metoda również to generalizacji mowy wtedy, gdy dziecko mimo wprowadzenia większości dzieci, nadal ma problemy, aby odzywać się w większej grupie, stosujemy ją wówczas. 

00:23:53 

Jak dziecko jest już oswojone z sliding in sama ta metoda kręgu umowy zawiera w sobie również elementy slajd linki. Noo i jak to wygląda w praktyce? 

00:24:06 

Zakładając, że jest to technika nieformalna, znowu Wszystko musi wyglądać na dobrą zabawę wymyśloną przez koordynatora czy wychowawcę. 

00:24:17 

I na przykład w sali przedszkolnej znajdują się tylko dziecko z MV i koordynator liczą sobie na zmianę do 10. 

00:24:28 

Drzwi w tym czasie są zamknięte. 

00:24:31 

Obok nich rozstawia rozstawionych jest kilka krzeseł i dzieci mogą też oczywiście siedzieć na podłodze. Nie muszą na krzesłach na umówiony sygnał na przykład pukanie czy otworzenie drzwi przez koordynatora wchodzi dziecko i włącza się do liczenia. 

00:24:56 

Wówczas wszyscy po kolei liczą do 10. I powtarzamy to zadanie, aż wejdą wszystkie dzieci, jak już wszyscy siedzą w kręgu, należy wtedy zwiększyć obciążenie komunikacyjne i przejść do etapu na przykład zdanie. 

00:25:12 

Dzieci powtarzają zdanie jedno po 2. Potem należy zmienić kolejność mówienia. 

00:25:18 

Wymyślamy zadania tak, aby koordynator mógł się wycofać z kręgu. 

00:25:25 

Nowe osobę możemy wprowadzać dalej, osadzając je na przykład plecami do środka kręgu, tak, żeby dziecku zębów było po prostu łatwiej. 

00:25:37 

Natomiast potem dane dziecko odwraca się na przykład wraz z Krzesełkiem i włącza się w wyliczankę. 

00:25:47 

Na koniec metod nieformalnych chciałabym jeszcze opowiedzieć państwu o takiej. 

00:25:54 

Jednej bardzo przydatnej metodzie, która nazywa się EE wooka B technik. 

00:26:02 

Jest to metoda, zwana również przechadzek ą lub techniką chodzenia i mówienia i metoda możliwa jest do wykonania wtedy, gdy dziecko mówi już najczęściej w małych grupkach, chociaż tak naprawdę to nie tylko. 

00:26:16 

O ll, ponieważ możliwa jest do wykonania nawet wtedy, gdy dziecko po raz pierwszy odwiedza na przykład szkołę. 

00:26:31 

Początkowo dziecko rozmawia z koordynatorem w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt ich nie słyszy. 

00:26:39 

Kontynuują rozmowę, przechodząc w inne miejsce, ale mogą wrócić spowrotem. 

00:26:48 

Inni ludzie mogą w tym czasie widzieć. 

00:26:51 

Dziecko lub je słyszeć? 

00:26:54 

Ważny jest tutaj dobór tej rozmowy. Na początku musi być ona oczywiście bardzo prosta i może polegać na przykład na wspólnym liczeniu czy mówieniu wyrazów na określoną literę czy nawet mówieniu przeciwieństw. 

00:27:11 

Metoda pozwala zrozumieć dziecku, że inni mogą go widzieć i słyszeć i nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. 

00:27:24 

W tym podcaście to już Wszystko bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do odsłuchania kolejnych nagrań. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały