Lambdacyzm - utrwalanie prawidłowej wymowy głoski /l/