Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski /g/ w terapii gammacyzmu