dr hab. prof. UP Marta Korendo

Materiały autora dr hab. prof. UP Marta Korendo

Filolog polski, logopeda i neurologopeda, profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, a także kilku monografii.

Oglądaj (45:26)
Oglądaj (22:45)
Oglądaj (49:49)