Wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka ze spektrum autyzmu

dr hab. prof. UP Marta Korendo
Ćwiczenia systemu językowego, percepcji słuchowej i wzrokowej dla dzieci z ASD ODC. 1/3

Materiał filmowy, przedstawiający w jaki sposób prowadzić terapię dziecka ze spektrum autyzmu

Pozostałe odcinki

Podobne materiały